BCC - Đào tạo & Tư vấn Doanh Nghiệp 23 năm Dẫn đầu tính ứng dụng Đào tạo và Tư Vấn Quản trị Nhân Sự & Phát triển Nhân lực Doanh nghiệp

10 LÝ DO CẦN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

my admin
Tái cơ cấu tổ chức có thể là một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng khó khăn đối với bất kỳ người quản lý hoặc tổ chức nào. Nó liên quan đến việc thực hiện những thay đổi đáng kể về vị trí và phạm vi của các yếu tố tổ chức khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu suất, hiệu suất và sự phù hợp với các mục tiêu sứ mệnh.

Bằng cách hiểu các lý do khác nhau để tái cơ cấu tổ chức, các nhà quản lý có thể chuẩn bị tốt hơn cho đội ngũ của mình trước những thay đổi sắp tới và đảm bảo rằng những nỗ lực này sẽ dẫn đến thành công về lâu dài.

Tái cơ cấu tổ chức là một quá trình chiến lược bao gồm việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu sứ mệnh. Nó có thể liên quan đến những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, chẳng hạn như sáp nhập các phòng ban hoặc chức năng, tạo vị trí hoặc vai trò mới, sắp xếp lại cơ cấu báo cáo hoặc thực hiện các thay đổi đối với các quy trình hiện có.

Tái cơ cấu tổ chức có thể được sử dụng để tăng hiệu quả bằng cách hợp lý hóa các quy trình, giảm chi phí bằng cách loại bỏ những dư thừa hoặc tăng cường đổi mới và hợp tác bằng cách xem xét lại hệ thống phân cấp tổ chức. 

Nó cũng có thể được sử dụng để quản lý sự thay đổi trong tổ chức, chẳng hạn như giới thiệu chiến lược kinh doanh mới hoặc đáp ứng những thay đổi của môi trường bên ngoài.

Lý do tái cơ cấu tổ chức rất khác nhau tùy theo nhu cầu của từng tổ chức. Khi bắt tay vào nỗ lực tái cơ cấu tổ chức, điều quan trọng là các nhà quản lý phải hiểu lý do họ làm như vậy và có kế hoạch rõ ràng về cách họ sẽ hoàn thành nó.

Dưới đây là những lý do phổ biến của việc tái cơ cấu tổ chức:
1. Sáng kiến ​​giảm chi phí
Tái cơ cấu tổ chức có thể được sử dụng để giảm chi phí bằng cách loại bỏ những dư thừa, hợp lý hóa quy trình và nâng cao hiệu quả tổng thể. Các sáng kiến ​​giảm chi phí thường liên quan đến việc tổ chức lại các phòng ban hoặc chức năng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí. Điều này có thể liên quan đến việc hợp nhất các vai trò hoặc nhóm, thuê ngoài một số hoạt động nhất định hoặc giảm số lượng nhân viên trong một tổ chức.

Các sáng kiến ​​giảm chi phí có thể cực kỳ hiệu quả trong việc giúp các tổ chức đạt được lợi nhuận ròng và cải thiện lợi nhuận; tuy nhiên, chúng cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được quản lý đúng cách. 

Điều quan trọng là những người bắt tay vào nỗ lực tái cơ cấu tổ chức phải hiểu được những tác động tiềm tàng của những thay đổi mà họ đang thực hiện và có kế hoạch về cách họ sẽ quản lý mọi thách thức tiếp theo một cách hiệu quả.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động
Cải thiện năng lực và hiệu quả hoạt động là lý do chính cho việc tái cơ cấu tổ chức. Bằng cách sắp xếp lại các quy trình, loại bỏ những dư thừa và tạo ra các vai trò hoặc vị trí mới trong tổ chức, các nhà quản lý có thể đảm bảo rằng các hoạt động đang được vận hành hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến tăng năng suất, cuối cùng dẫn đến cải thiện lợi nhuận.

Tái cơ cấu tổ chức mang lại cho các nhà quản lý cơ hội tạo ra các vai trò phù hợp hơn với chiến lược và mục tiêu sứ mệnh của tổ chức. Ví dụ: nếu một tổ chức đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của mình trong một thị trường cụ thể, họ có thể tạo một vai trò mới chuyên về lĩnh vực này hoặc giao thêm trách nhiệm cho các thành viên nhóm hiện có. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi vị trí trong tổ chức đều phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của tổ
chức.

3. Sản phẩm hoặc dịch vụ mới cho danh mục kinh doanh
Việc bổ sung thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mới vào danh mục kinh doanh là một lý do phổ biến khác để tái cơ cấu tổ chức. Điều này có thể liên quan đến việc tạo ra các phòng ban hoặc chức năng mới, mở rộng các nhóm hiện có hoặc thậm chí hợp nhất hai hoạt động riêng biệt thành một thực thể duy nhất. Các tổ chức thường thực hiện loại hình tái cơ cấu này khi họ muốn mở rộng dịch vụ của mình và phục vụ khách hàng tốt hơn.

4. Thay đổi về lãnh đạo tổ chức
Những thay đổi về lãnh đạo hoặc quyền sở hữu một công ty cũng có thể là lý do để tái cơ cấu tổ chức. Khi một nhà lãnh đạo mới nắm quyền lãnh đạo, họ thường muốn thực hiện những thay đổi về cách thức hoạt động của tổ chức để điều chỉnh nó chặt chẽ hơn với tầm nhìn và mục tiêu của họ. 

Điều này có thể liên quan đến việc giới thiệu các quy trình hoặc cấu trúc mới, loại bỏ những quy trình hoặc cấu trúc hiện có hoặc tuyển dụng nhân tài mới để giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức.

5. Công nghệ đột phá
Công nghệ đột phá đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến tái cơ cấu tổ chức trong những năm gần đây. Với những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ kỹ thuật số, các tổ chức phải nhanh chóng thích ứng và tái cơ cấu để duy trì tính cạnh tranh và duy trì sự phù hợp trên thị trường. 

Ví dụ, nhiều công ty hiện đang tìm cách tận dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và tự động hóa để hợp lý hóa hoạt động và tăng hiệu quả. Vì mục đích này, các tổ chức chắc chắn cần phải cơ cấu lại để điều chỉnh theo công nghệ mới

6. Thay đổi nhu cầu và sở thích của khách hàng
Thích ứng với sự thay đổi nhu cầu và sở thích của khách hàng là một lý do quan trọng khác để tái cơ cấu tổ chức. Khi nhu cầu, mong muốn và mong đợi của khách hàng thay đổi theo thời gian, doanh nghiệp phải có khả năng nhanh chóng thích ứng và thực hiện các thay đổi trong cơ cấu tổ chức để đáp ứng các yêu cầu mới.

Một cách tiềm năng mà công ty có thể thực hiện tái cơ cấu tổ chức để thích ứng với nhu cầu và sở thích thay đổi của khách hàng là giới thiệu các phòng ban hoặc chức năng mới chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Ví dụ: một cửa hàng bán lẻ có thể muốn tạo một bộ phận mới chỉ dành riêng cho tiếp thị kỹ thuật số hoặc thương mại điện tử để xử lý tốt hơn lượng khách hàng và doanh số bán hàng trực tuyến.

7. Nguồn lực hướng tới năng lực cốt lõi.
Sắp xếp lại các nguồn lực theo hướng năng lực cốt lõi là một lý do khác để tái cơ cấu tổ chức. Khi các hoạt động cốt lõi của công ty được xác định và hiểu rõ ràng, các nhà quản lý có thể phân bổ nguồn lực một cách chiến lược cho các lĩnh vực này để tăng hiệu quả và hiệu suất của chúng.

Tái cơ cấu tổ chức có thể liên quan đến việc hợp lý hóa các hoạt động bằng cách loại bỏ những dư thừa, phân bổ lại nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm hoặc thậm chí hợp nhất. Để giúp hợp lý hóa hoạt động và tăng hiệu quả, các nhà quản lý cần xem xét kỹ cơ cấu tổ chức hiện tại và xác định các lĩnh vực có thể được cải thiện hoặc thực hiện hiệu quả hơn.

8. Sáp nhập/Mua lại
Sáp nhậ/Mua lại là một quá trình trong đó một bên, thường là nhà đầu tư hoặc một nhóm nhà đầu tư, mua lại quyền kiểm soát doanh nghiệp với số tiền đã thỏa thuận. Hình thức sáp nhập/ mua lại này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với cơ cấu và hoạt động của tổ chức.

Tái cơ cấu tổ chức thường xảy ra cùng với việc sáp nhậ/mua lại. Sáp nhập/Mua lại là việc mua lại quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp hoặc công ty bởi một nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư bên ngoài, thường là với một khoản tiền đã thỏa thuận. Hình thức sáp nhập/mua lại này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với cơ cấu, hoạt động và mục tiêu của tổ chức.

9. Giảm quy mô
Một lý do phổ biến để tái cơ cấu một công ty là cắt giảm lực lượng lao động. Khi một công ty cảm thấy rằng nó không còn có thể hoạt động thành công với số lượng nhân viên hiện tại, công ty có thể chọn cách giảm quy mô nhân viên của mình. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, chẳng hạn như sa thải nhân viên, mua lại công ty hoặc các gói nghỉ hưu sớm.

Khi thu hẹp lực lượng lao động, công ty phải tính đến một số yếu tố như nhu cầu hiện tại và kế hoạch tương lai của doanh nghiệp, kỹ năng và kinh nghiệm của những nhân viên còn lại cũng như những thay đổi sẽ tác động như thế nào đến tinh thần của công ty. Nếu không được thực hiện cẩn thận, việc cắt giảm quy mô có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả những nhân viên bị sa thải và những người ở lại.

10. Tuân thủ luật định và pháp luật
Tái cơ cấu tổ chức cũng có thể được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và luật định. Luật pháp, quy định và tiêu chuẩn ngành không ngừng phát triển và các công ty phải đảm bảo rằng hoạt động và cơ cấu của họ luôn tuân thủ các yêu cầu này. Trong một số trường hợp nhất định, cách duy nhất để một công ty đạt được sự tuân thủ là thông qua tái cơ cấu tổ chức.

Lời kết:
Có thể có nhiều lý do để tái cơ cấu tổ chức, chẳng hạn như nhu cầu cắt giảm lực lượng lao động, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và luật định hoặc mở rộng sang các thị trường mới. 
Mặc dù có rất nhiều lợi ích tiềm tàng khi tái cấu trúc một công ty nhưng đây không phải lúc nào cũng là một quá trình dễ dàng và phải được thực hiện cẩn thận để tránh những hậu quả tiêu cực. Khi đưa ra quyết định tái cơ cấu một tổ chức, các nhà quản lý phải tính đến tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và đảm bảo rằng những thay đổi đó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhân viên và cổ đông.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây