BCC - Đào tạo & Tư vấn Doanh Nghiệp 23 năm Dẫn đầu tính ứng dụng Đào tạo và Tư Vấn Quản trị Nhân Sự & Phát triển Nhân lực Doanh nghiệp

KẾ HOẠCH CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CỦA NHÂN VIÊN (PIP)

my admin
Kế hoạch cải thiện hiệu suất (PIP) là gì?
Kế hoạch cải tiến hiệu suất (PIP), là một công cụ cải thiện hiệu suất được ghi lại bởi người sử dụng lao động để phác thảo các lĩnh vực cải tiến cần thiết cho những nhân viên không đáp ứng được kỳ vọng về hiệu suất của tổ chức.
 
Mục tiêu chính của kế hoạch cải tiến hiệu suất (PIP) là cung cấp một khuôn khổ cho nhân viên về những lĩnh vực còn thiếu hoặc thiếu sót trong hiệu suất của họ và cần hành động ngay lập tức để cải thiện.
 
Nhân viên cần tuân thủ Kế hoạch cải thiện hiệu suất để hiểu rõ hơn về hiệu suất thực tế của họ và hiệu suất mong đợi do nhà tuyển dụng đặt ra. Nó cũng cung cấp sự hỗ trợ và hỗ trợ trong việc đạt được các tiêu chuẩn hiệu suất mà nhân viên đạt được, điều này thúc đẩy hơn nữa sự kết nối của nhân viên với tổ chức.

 
Yếu tố chính của kế hoạch cải tiến hiệu suất (PIP) là:
 • Nó đưa ra những kỳ vọng rõ ràng của người sử dụng lao động đối với tiêu chuẩn thực hiện công việc của nhân viên.
 • Đặt ra một mốc thời gian trong đó hiệu suất của nhân viên cần được cải thiện.
 • Hỗ trợ nhân viên cải thiện hiệu suất của họ bằng cách đào tạo và hỗ trợ trong thời gian PIP
 • Cả người sử dụng lao động và người lao động đều ký vào tài liệu PIP để xác nhận sự hiểu biết và hoàn thành của họ đối với các tiêu chuẩn thực hiện được liệt kê, v.v.
 
Lợi ích của Kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên là gì?
Các kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên có thể là một công cụ quan trọng cho cả người sử dụng lao động và nhân viên vì chúng nổi bật ở nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

a. Kỳ vọng minh bạch
Kế hoạch cải thiện hiệu suất thể hiện mong đợi rõ ràng của người sử dụng lao động về tiêu chuẩn hiệu suất của nhân viên, giúp tăng cường tính minh bạch trong giao tiếp và loại bỏ sự bối rối, nhầm lẫn.
 
PIP là một tài liệu cụ thể bằng văn bản với sự ghi nhận sự hiểu biết của cả người sử dụng lao động và người lao động, điều này làm cho nó trở nên xác thực và hợp pháp hơn trong việc truyền đạt các mục tiêu đã đặt ra nhằm cải thiện hiệu suất của nhân viên.
 
Tài liệu kế hoạch cải tiến hiệu suất bao gồm các yêu cầu hành động rõ ràng và cụ thể đối với hiệu suất của nhân viên, giúp nhân viên dễ dàng hiểu được những gì cần cải thiện và trong khung thời gian nào.
 
b. Vô hiệu hóa các vụ kiện pháp lý
Một kế hoạch cải thiện hiệu suất sẽ vô hiệu hóa căng thẳng kiện tụng phát sinh do nhân viên bị sa thải trái phép mà không có lý do chính đáng.
 
Nó bảo vệ nhân viên khỏi các vấn đề pháp lý do nhân viên khởi xướng vì việc chấm dứt hợp đồng sai trái hoặc lừa dối, vì đây là một công cụ tài liệu có chữ ký của cả người sử dụng lao động và nhân viên.
 
PIP cũng tạo cơ hội công bằng cho những nhân viên làm việc kém hiệu quả để khắc phục những thiếu sót trong hiệu suất của họ và cải thiện tiêu chuẩn của họ trước khi bắt đầu bất kỳ biện pháp kỷ luật nghiêm trọng nào, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.
 
Tài liệu bằng văn bản cũng đóng vai trò là bằng chứng về sự thỏa thuận chung giữa người sử dụng lao động và người lao động và loại bỏ những sai lệch so với các mục tiêu đã nêu và những thành tựu đạt được mong đợi.
 
c. Phản hồi có cấu trúc và thường xuyên
Kế hoạch cải thiện hiệu suất (PIP) giúp người sử dụng lao động kiểm tra thường xuyên và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho nhân viên. Nó cũng theo dõi kế hoạch hành động của nhân viên và hướng dẫn họ trong trường hợp chuyển hướng.
 
PIP là một xác nhận được ghi lại có sự hiểu biết và chấp thuận của cả người sử dụng lao động và nhân viên. Do đó, sẽ thuận tiện hơn cho người sử dụng lao động trong việc bắt đầu kiểm tra thường xuyên hoạt động đang diễn ra theo kế hoạch cải thiện hiệu suất.
 
Phản hồi thường xuyên từ người sử dụng lao động hỗ trợ nhân viên hoàn thành kế hoạch hành động và cũng hỗ trợ giải quyết những thách thức phát sinh trong quá trình hoàn thành mục tiêu.
 
d. Tăng cường động lực
Là một kế hoạch cải thiện hiệu suất, PIP là một công cụ tạo động lực cho những nhân viên làm việc kém hiệu quả vì nó mang lại cho họ cơ hội công bằng để chứng minh tiềm năng của mình trong hoàn cảnh khó khăn và nhận được sự hỗ trợ từ người sử dụng lao động trong quá trình hành động.
 
Hơn nữa, sự hỗ trợ được cung cấp trong quá trình này sẽ củng cố mối quan hệ của nhân viên với tổ chức và giúp họ có được kiến ​​thức.
 
Nhận thấy hiệu suất của họ đang được theo dõi và điều đó có thể dẫn đến kết quả xứng đáng và phát triển kỹ năng, động lực của nhân viên sẽ tăng lên để đạt được mục tiêu.
 
e. Khuyến khích học tập
Lợi ích chính đáng kể của kế hoạch cải thiện hiệu suất cho nhân viên là nó thúc đẩy kiến ​​thức và kỹ năng của một cá nhân còn thiếu sót.
 
Kết quả là, điều này không chỉ nâng cao tinh thần của họ mà còn nâng cao kỹ năng của họ, từ đó giúp họ thực hiện hiệu quả hơn và chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ trong tương lai.
 
PIP bao gồm các cơ hội có lợi cho sự phát triển, thăng tiến và thăng tiến của nhân viên.
 
f. Loại bỏ việc chấm dứt không công bằng
Kế hoạch cải thiện hiệu suất là một tài liệu cần thiết về những thiếu sót trong hiệu suất của nhân viên nhằm chứng minh phạm vi hoặc cơ hội được trao cho nhân viên để chứng minh tiềm năng của họ trong một khoảng thời gian nhất định.
 
Lý do sa thải nhân viên có thể là bất cứ lý do gì, bao gồm sa thải do tình trạng khẩn cấp của đại dịch, sự thay đổi địa chấn trong điều kiện thị trường hoặc sa thải công ty, nhưng nếu việc sa thải nhân viên là kết quả của các hành vi không công bằng như phân biệt đối xử, thiên vị hoặc hành vi phi đạo đức khác. lý do, việc sa thải như vậy có thể bị nhân viên kiện ra tòa.
 
Điều này khiến danh tiếng của công ty bị đe dọa, vì vậy PIP có thể là một công cụ quan trọng để loại bỏ rủi ro về các vấn đề pháp lý phát sinh do sa thải nhân viên một cách không công bằng.
 
g. Nâng cao năng suất
Một kế hoạch cải thiện hiệu suất sẽ cải thiện hiệu quả của những nhân viên làm việc kém hiệu quả bằng cách xác định những lĩnh vực còn thiếu sót trong hiệu suất của họ.
 
Do đó, nó không chỉ cải thiện hiệu suất của họ mà còn nâng cao kiến ​​thức và phát triển kỹ năng của họ để ứng phó với các tình huống bất ngờ trong tương lai, từ đó nâng cao năng suất chung.
 
Hơn nữa, kế hoạch cải thiện hiệu suất sẽ nêu rõ hiệu suất không đạt tiêu chuẩn của nhân viên, từ đó đưa ra quan điểm rõ ràng về các lĩnh vực cần tập trung và ưu tiên. Kết quả là điều này sẽ vô hiệu hóa sự nhầm lẫn trong việc hoàn thành nhiệm vụ và tăng hiệu quả của nhân viên.
 
h. Tăng cường kết nối nhân viên
Kế hoạch cải thiện hiệu suất mang lại cơ hội thay thế cho những nhân viên làm việc kém hiệu quả, để chứng minh tầm cỡ và năng lực của họ trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách đề cập đến những lĩnh vực còn thiếu sót của họ.
 
Đó là thỏa thuận chung với nhân viên để cải thiện hiệu suất của họ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nghiêm khắc hoặc kỷ luật nào, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.
 
Hơn nữa, PIP không nhằm mục đích đổ lỗi cho nhân viên mà là để khiến họ cảm thấy rằng họ quan trọng đối với tổ chức, để đáp ứng mục tiêu của tổ chức, đây là một phần quan trọng giúp họ nâng cao hiệu quả của mình.
 
i. Cải thiện tính năng động của nhóm
Kế hoạch cải thiện hiệu suất có thể là một công cụ quan trọng để cải thiện tính năng động của nhóm trong nhóm bằng cách giảm bớt căng thẳng và các vấn đề phát sinh do hiệu suất kém của nhân viên.
 
Hơn nữa, trong quá trình nhân viên đạt được PIP, bộ phận nhân sự cùng với người quản lý của nhân viên sẽ làm việc liên lạc để đảm bảo liệu PIP có đang cải thiện tiêu chuẩn làm việc của nhân viên hay đang đi chệch khỏi mục tiêu đã đặt ra hay không.

 

Quy trình viết Kế hoạch cải thiện hiệu suất (PIP) là gì?

Quá trình viết kế hoạch cải tiến hiệu suất bao gồm:

a. Xác định các vấn đề về hiệu suất

PIP nên được lập kế hoạch bằng cách đánh giá kỹ lưỡng hiệu suất của nhân viên và tìm ra những thiếu sót thích hợp đang cản trở quy trình làm việc của nhân viên.
 
Đây là bước quan trọng nhất có ý nghĩa rất lớn vì nó sẽ đặt ra kế hoạch trước mà không có sự nhầm lẫn và xung đột. Xác định các vấn đề quan trọng trong hiệu suất của nhân viên cần được chú ý ngay lập tức cũng có thể tiết kiệm thời gian, từ đó cho phép người sử dụng lao động ưu tiên các nhiệm vụ phù hợp.
 

b. Đặt mục tiêu rõ ràng

Sau khi xác định các vấn đề cơ bản và sôi động ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên, bước tiếp theo là đặt ra các mục tiêu rõ ràng trong kế hoạch cải thiện hiệu suất.
 
Việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng giúp nhân viên hiểu rõ hơn những kỳ vọng của nhà tuyển dụng và làm việc phù hợp để đạt được chúng.
 
Các mục tiêu có thể được đặt ra bằng cách xem xét cách tiếp cận SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Thực tế và Có giới hạn thời gian) để cụ thể trong việc nêu bật các kỳ vọng mà không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

c. Xây dựng Kế hoạch hành động hỗ trợ
Cần phải xây dựng một kế hoạch hành động phù hợp, được ghi chép đầy đủ để tạo ra một lộ trình hoặc mô tả rõ ràng về những thay đổi cần thiết đối với nhân viên và việc đó sẽ có hiệu quả như thế nào.
 
Ngoài ra, việc phát triển một kế hoạch hành động bao gồm các gợi ý sau, chẳng hạn như:
 • Thông tin chi tiết về nhân viên (Tên, chức danh và bộ phận)
 • Mô tả vấn đề hiệu suất cụ thể
 • Dòng thời gian cho những thành tựu của nó
 • Sự hỗ trợ và hỗ trợ do tổ chức cung cấp
 • Hậu quả của việc vi phạm hoặc không đạt được mục tiêu nêu trong PIP
 • Phần góp ý của nhân viên
 
d. Đặt dòng thời gian
Đặt lịch trình cụ thể để đạt được các mục tiêu PIP của nhân viên nhằm tránh lãng phí quá nhiều thời gian. Điều quan trọng là việc thiết lập khung thời gian sẽ nâng cao khả năng làm việc của nhân viên với thời hạn chặt chẽ và sẽ tăng hiệu suất cũng như năng suất của họ.
 
Nói chung, PIP được đặt trong 30, 60 hoặc 90 ngày, nhưng thời lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về hiệu suất.
 
e. Điều chỉnh chính sách của công ty
Điều chỉnh các chính sách của công ty với kế hoạch cải tiến hiệu suất để tăng độ chính xác và hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. Điều cực kỳ quan trọng là phải điều chỉnh PIP phù hợp với mục tiêu của công ty vì nó không chỉ nâng cao hiệu quả của nhân viên mà còn giúp hoàn thành mục tiêu cần thiết của tổ chức.
 
f. Truyền đạt mục tiêu
Truyền đạt kế hoạch cải thiện hiệu suất cho nhân viên để giúp họ hiểu rõ hơn về kế hoạch cải thiện hiệu suất.
 
Lên lịch một cuộc gặp riêng với nhân viên và làm rõ những kỳ vọng và mục tiêu rõ ràng cùng với hướng dẫn được cung cấp cho những lĩnh vực còn thiếu sót trong hoạt động.
 
Cuộc họp phải được giữ bí mật và nên bắt đầu giao tiếp cởi mở, cho phép nhân viên đặt câu hỏi và hiểu rõ hơn về các kế hoạch hành động sẽ được thực hiện.
 
g. Ghi lại PIP
Ghi lại và ghi lại cuộc họp bao gồm ngày, giờ, địa điểm, người tham dự và các điểm thảo luận để tham khảo trong tương lai hoặc trong trường hợp nhân viên chuyển hướng để đạt được mục tiêu.
 
Tài liệu này phải được cả người sử dụng lao động và người lao động ký để xác nhận sự hiểu biết của họ về kế hoạch cải thiện hiệu suất. Một PIP được ghi chép đầy đủ không chỉ cần thiết để làm bằng chứng mà còn cần thiết để tham khảo trong quá trình thực hiện PIP.
 
h. Đăng ký và phản hồi thường xuyên
Điều quan trọng nhất là người sử dụng lao động phải thực hiện kiểm tra thường xuyên để đánh giá sự tiến bộ của nhân viên và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện hiệu suất của nhân viên.
 
Tổ chức các cuộc họp hàng tháng hoặc hai tuần một lần để theo dõi tiến độ thực hiện của nhân viên theo khung PIP và giải quyết mối quan tâm của họ bằng phản hồi mang tính xây dựng cũng như khen ngợi những cải tiến.
 
i. Bắt đầu hỗ trợ
Để giúp nhân viên hoàn thành các mục tiêu trong PIP, hãy bắt đầu hỗ trợ và hỗ trợ nhân viên cải thiện hiệu suất của họ.
 
Đảm bảo rằng nhân viên được tổ chức đào tạo và hỗ trợ đầy đủ để hoàn thành phác thảo PIP một cách hiệu quả trong những ngày được chỉ định. Ngoài ra, chuyển tiếp hỗ trợ dưới hình thức đào tạo, huấn luyện hoặc hội thảo bổ sung cho nhân viên trong quá trình PIP trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng cản trở năng lực thực hiện hiệu quả của nhân viên.
 
j. Đánh giá cuối cùng
Cuối cùng, hãy đánh giá PIP về hiệu suất của nhân viên để kiểm tra xem các mục tiêu có được hoàn thành một cách hiệu quả hay cần hỗ trợ thêm để cải thiện.
 
Đánh giá cuối cùng về hiệu suất của nhân viên là rất quan trọng và có ý nghĩa cao để theo dõi tiến trình chung và thực hiện hành động theo PIP.
 
Khi nào bạn nên thực hiện Kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên?
Các kế hoạch cải tiến hiệu suất có thể được thực hiện vì một số lý do như:
 • Hiệu suất kém – Khi một nhân viên nhất quán trong việc cung cấp hiệu suất dưới tiêu chuẩn, PIP được đưa ra để hỗ trợ cải thiện hiệu suất cũng như chứng minh độ tin cậy để duy trì trong tổ chức.
 • Thất bại trong KRA – Khi nhân viên không đạt được các mục tiêu của tổ chức do ban quản lý đặt ra khi bắt đầu thực hiện, một kế hoạch cải thiện hiệu suất sẽ được vạch ra để hỗ trợ nhân viên hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong KRA .
 • Để giải quyết vấn đề cụ thể – Để cải thiện bất kỳ vấn đề cụ thể nào trong hiệu suất của nhân viên, PIP có thể được đóng khung để tránh lãng phí thời gian xem lại toàn bộ hiệu suất và tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể cần chú ý.
 • Không tuân thủ – Khi nhân viên không tuân thủ chính sách của công ty hoặc làm điều gì đó không tuân thủ hoặc trái với luật pháp của công ty thì yêu cầu lập khung PIP sẽ phát sinh.
 • Khoảng cách về kiến ​​thức và kỹ năng – Khi một nhân viên thiếu kiến ​​thức hoặc năng lực thành thạo để đối phó với bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng, PIP cần phải nêu rõ kiến ​​thức hoặc kỹ năng cần có.
 • Các vấn đề định kỳ – Nếu các vấn đề về hiệu suất tiếp tục lặp lại mặc dù đã cố gắng nhiều lần trước đó, PIP có thể giúp nêu ra những lý do cơ bản ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên.
 • Đánh giá hiệu suất – Nếu việc đánh giá hiệu suất thường xuyên của nhân viên nêu bật những điểm chưa rõ ràng hoặc thiếu sót trong hiệu suất thì PIP có thể được sử dụng một cách chính thức để giải quyết và giải quyết các vấn đề cũng như mối lo ngại bắt đầu từ đó.
 • Không tuân thủ trong thời gian thử việc – Nếu nhân viên mới không đáp ứng được mục tiêu đặt ra trong thời gian thử việc, thì nhu cầu cải thiện hiệu suất của họ đòi hỏi phải có kế hoạch cải thiện hiệu suất được ghi chép đầy đủ và thực hiện đầy đủ kế hoạch tương tự.
 • Thiếu phản hồi – Nếu nhân viên không chấp nhận phản hồi mang tính xây dựng và không giải quyết các vấn đề về hiệu suất thì nhu cầu tạo PIP trở nên cần thiết.
 
Làm thế nào để đáp ứng và “sống sót” sau PIP?
Để đáp ứng và tồn tại trong PIP, cần phải tuân theo một số bước nhất định:
 • Giữ bình tĩnh – PIP được thiết kế để giúp bạn cải thiện hiệu suất, vì vậy việc nhận PIP sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hoặc căng thẳng gia tăng của bạn
 • Xem qua PIP – Sau khi nhận được PIP, hãy tóm tắt lại kỹ lưỡng những lĩnh vực còn thiếu sót và thiếu sót trong hoạt động của bạn, đồng thời ghi chú những điểm cần chuyển hướng.
 • Hỏi – Tìm kiếm sự làm rõ hoặc đặt câu hỏi để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về kế hoạch cải thiện hiệu suất và thực hiện nó một cách hiệu quả.
 • Thừa nhận – Thừa nhận các vấn đề tiềm ẩn trong hiệu suất của bạn và bắt đầu với kế hoạch hành động để cải thiện nó.
 • Xây dựng kế hoạch hành động – Phát triển kế hoạch hành động của riêng bạn bằng cách điều chỉnh nó phù hợp với PIP để hoàn thành mục tiêu của bạn.
 • Tìm kiếm sự hướng dẫn – Tìm kiếm sự hỗ trợ và hướng dẫn từ người quản lý hoặc người giám sát (bất kỳ ai chịu trách nhiệm) để đạt được mục tiêu và đừng ngần ngại đặt câu hỏi.
 • Theo dõi hiệu suất của bạn – Theo dõi hiệu suất của bạn thường xuyên để đánh giá xem bạn đã đạt được bao xa hoặc những thay đổi nào là cần thiết để đạt được mục tiêu cần thiết.
 • Ghi lại công việc của bạn - Lưu giữ hồ sơ và ghi lại tiến trình của bạn, quá trình đào tạo đã nhận và huấn luyện bổ sung (nếu có) đã nhận được để làm bằng chứng và tham khảo trong tương lai.
 • Tìm kiếm Trợ giúp Pháp lý (Nếu cần) – Tìm kiếm trợ giúp pháp lý nếu bạn cảm thấy PIP mang tính phân biệt đối xử, không công bằng hoặc thiên vị.
 

Mẫu kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên

Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về Janiet, một Nhà phân tích dữ liệu tại công ty XYZ và thường xuyên mắc lỗi trong việc nhập dữ liệu
 
[Công ty XYZ]
Kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên
Tên nhân viên: [Janiet Rose]
Vị trí: [Nhà khoa học dữ liệu]
Bộ môn: [Khoa học dữ liệu]
Ngày: [Ngày PIP được ban hành]

 
Giới thiệu: Kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên (PIP) này đang được ban hành để giải quyết những lo ngại liên quan đến các lỗi tái diễn trong việc nhập dữ liệu với tư cách là Nhà khoa học dữ liệu tại Qualtrics.
 
Vấn đề về hiệu suất: Người ta đã nhận thấy kể từ [ Chỉ định khoảng thời gian kể từ khi sự cố xảy ra ] rằng có các lỗi định kỳ trong quá trình nhập dữ liệu của bạn, ảnh hưởng đến độ chính xác và độ tin cậy của phân tích. Các ví dụ bao gồm [đề cập đến các trường hợp cụ thể, ví dụ: thông tin không chính xác trong báo cáo, dữ liệu không nhất quán].

Hiệu suất dự kiến

 • Cải thiện độ chính xác lên 98 phần trăm
 • Kiểm tra chất lượng
 • Cải thiện giao tiếp

Kế hoạch hành động:

 • Cải thiện độ chính xác của việc nhập dữ liệu bằng cách kiểm tra kỹ các mục nhập
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi hoàn tất bất kỳ mục nào
 • Cải thiện giao tiếp với các thành viên trong nhóm và tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần
 • Tích cực tham gia vào các cuộc họp hoặc phiên của nhóm khoa học dữ liệu về phân tích nhập dữ liệu.

Dòng thời gian:

 • Kế hoạch cải thiện Hiệu suất này sẽ có hiệu lực kể từ [Đề cập ngày hiệu lực cụ thể] và cho lần tiếp theo [đề cập đến thời hạn của PIP, ví dụ: 3 tháng hoặc 6 tháng, v.v.]
 • Đánh giá hiệu suất được lên lịch vào [ Ngày đề cập hoặc nhiều ngày {nếu việc đánh giá diễn ra thường xuyên và sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn hơn} trong các lần đánh giá].
 • Việc đánh giá tiến độ sẽ diễn ra vào [Đề cập đến ngày].

Hỗ trợ và Tài nguyên

 • Đào tạo nhập dữ liệu: Đăng ký chương trình đào tạo nhập dữ liệu chuyên ngành để nâng cao kỹ năng của bạn.
 • Hội thảo Đảm bảo Chất lượng: Tham gia hội thảo đảm bảo chất lượng do công ty hoặc các chuyên gia hội thảo khác tổ chức.
 • Phản hồi thường xuyên: Việc đăng ký hàng tuần sẽ được lên lịch để hỗ trợ bạn trong khoảng thời gian PIP và giúp bạn vượt qua mọi thử thách nếu có.

Hậu quả

[Đề cập đến những hậu quả có thể xảy ra]
 • Kỷ luật
 • Chấm dứt
 • Đánh giá hiệu suất
 • thử việc hoặc hơn.

Chữ ký: Lời cảm ơn của nhân viên:

Tôi, […..], đã nhận và xem xét Kế hoạch cải thiện hiệu suất nhân viên này. Tôi hiểu những kỳ vọng được nêu ở đây và đồng ý thực hiện những nỗ lực chân thành để cải thiện độ chính xác của việc nhập dữ liệu của tôi trong khoảng thời gian được chỉ định.
Chữ ký của nhân viên: _______________ Ngày: _______________

Chữ ký của người giám sát:

Tôi, [Tên đầy đủ của Người giám sát], đã thảo luận về kế hoạch này với […..]  liệu và sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết được nêu trong tài liệu này. Tôi sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên về tiến trình của [……]  theo quy định.
Chữ ký của người giám sát: _______________ Ngày: _______________
▸ Lưu ý – Đây là mục đích tham khảo, PIP của các công ty khác nhau sẽ khác nhau tùy theo chính sách của công ty, vị trí nhân khẩu học và các yếu tố khác. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải tham khảo chính sách của công ty mình trước khi quyết định định dạng và chi tiết PIP.

1. Kế hoạch cải thiện hiệu suất PIP kéo dài bao lâu?
Thời hạn của các kế hoạch cải thiện Hiệu suất PIP thường kéo dài tới 30,60 hoặc 90 ngày hoặc hơn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề trong hiệu suất.
 
2. PIP ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn như thế nào?
PIP có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn cả tích cực lẫn tiêu cực.
 
Các khía cạnh tích cực bao gồm:
 • Cải thiện hiệu suất
 • Nâng cao sự tự tin
 • Tăng cường an ninh việc làm
 • Sự phát triển nghề nghiệp
 • Cải thiện mối quan hệ làm việc
 • Tiến bộ kiến ​​thức
Trong khi đó, mặt tiêu cực bao gồm:
 • Chấm dứt
 • Ảnh hưởng đến các tài liệu tham khảo cho việc làm trong tương lai
 • Phá vỡ sự tự tin

3. PIP có dẫn đến chấm dứt hợp đồng không?
PIP thường được thiết kế để tạo cơ hội cho những nhân viên có thành tích kém chứng tỏ năng lực của họ trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách cải thiện hiệu suất của họ. Nhưng trong trường hợp không tuân thủ hoặc không đạt được các mục tiêu được chỉ định trong PIP, nó có thể dẫn đến việc chấm dứt.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây