Chuyên viên KPI

Quản trị KPIs hiệu quả

Giới thiệu về chương trình

KPI là khái niệm tuy không mới, nhưng vẫn còn rất xa lạ với nhiều người.

Chưa chắc phòng Nhân Sự là bộ phận hiểu rõ và áp dụng KPI tốt nhất. Và không phải xây dựng, vận hành và đánh giá KPI là việc của riêng phòng Nhân sự. Tất cả Quản lý các phòng ban kể cả chủ Doanh nghiệp đều phải có kiến thức và có nghĩa vụ truyền đạt, hướng dẫn KPI đến từng bộ phận, nhân viên của Công ty.

Để xây dựng và quản trị KPI hiệu quả, cần phải có một cái nhìn đúng, từ đó làm chính xác đồng thời xây dựng một công cụ đo lường, giám sát hiệu quả. Thì KPI mới phát huy tối ưu tác dụng của nó.

Khóa học "Chuyên viên KPI" ra đời để chia sẻ và là kim chỉ nam đối với các Giám Đốc/Trưởng Phòng Nhân Sự, Quản lý các phòng ban và Chủ Doanh nghiệp. Trong việc làm chủ công cụ quyền năng này!

Trung tâm Đào tạo & Tư vấn Nhân sự BCC

Người học có thể:

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPIs theo BSC.
 • Nắm bắt nguyên lý xây dựng và đánh giá KPIs.
 • Vận dụng trong công tác xây dựng và đánh giá KPIs Cá nhân/ Đơn vị/ Tổ chức.

Các cấp quản lý và cán bộ phụ trách công tác nhân sự.

Phần 1: Quản trị mục tiêu/ KPIs trong tổ chức

 • Mục đích & mục tiêu.
 • Các cấp độ mục tiêu & nhận biết các cấp độ quản trị mục tiêu.
 • Tầm quan trọng của việc quản trị mục tiêu.
 • Hiểu về KPIs – Phạm vi, mục đích và lợi ích khi sử dụng.
 • Những sai lầm cần tránh khi triển khai KPIs.

Phần 2: Xây dựng hệ thống KPIs

 • Lược đồ triển khai KPIs.
 • Nguyên tắc xây dựng KPIs & cách thức thiết lập KPIs hiệu quả.
 • Xây dựng mục tiêu/ KPIs Công ty theo định dạng BSC.
 • Thiết lập mục tiêu/ KPIs Đơn vị (phân rã từ mục tiêu Công ty) & hệ thống tỉ trọng khi thiết lập KPIs Đơn vị.
 • Thiết lập mục tiêu/ KPIs Cá nhân.

Phần 3: Đánh giá KPIs và vận dụng vào công tác quản trị nguồn nhân lực

 • Nguyên tắc đánh giá KPIs.
 • Thang điểm đo lường thực hiện KPIs.
 • Đánh giá KPIs Cá nhân, Đơn vị, Tổ chức.
 • Vai trò của các thành phần trong việc thực thi KPIs.
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPIs vào công tác quản trị nguồn nhân lực.

♦ Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp thiết lập và triển khai thực hiện hệ thống quản trị mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc/ KPIs (theo định dạng BSC) nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý và phát triển của tổ chức.

♦ Kích thích tư duy phản biện, sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua cách đặt vấn đề, tương tác hai chiều và các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành, ví dụ cụ thể.

Lịch Khai Giảng: Dự kiến 04/05/2019

Sỉ số: 18 Học viên/lớp

Học phí: Liên hệ

Số buổi: 02 ngày đào tạo

Giờ học: Sáng 8g30 - 11g30, Chiều 13g30 - 16g30

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên KPI Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 20/03/2019 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản Trị Con Người Trong Tổ Chức LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Phân Tích Và Viết Bản Mô Tả Công Việc Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Tuyển Dụng Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Hướng Dẫn Nhân Viên Mới Hội Nhập Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Tính Và Trả Lương Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký