Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Chuyên Viên Nhân Sự
Chuyên Viên KPI DỰ KIẾN THÁNG 7/2020 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Liên hệ thêm tải brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition DỰ KIẾN THÁNG 7/2020 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Chuyên Đề Giám Đốc Nhân Sự Chiến Lược