Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Nghề Nhân Sự Nâng cao
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI 2-4-6, 13/07/2018 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Giám Đốc Nhân Sự
Giám Đốc Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký