Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Sắp Khai Giảng
Trưởng Phòng Nhân Sự Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Vốn Nhân Lực Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Trưởng Phòng Nhân Sự
Trưởng Phòng Nhân Sự Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Chuyên Viên Nhân Sự
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Vốn Nhân Lực Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý và quan hệ lao động Dự kiến tháng 3/2019 tải brochure Đăng ký